poradenství a zastupování - Německo

 

poradenství a zastupování firem při:   Beratung und Vertretung für Tschechische Firmen bei:
sjednávání zakázek   Beabsprechungen wegen Aufträgen
uzavírání smluv   Abschlüsse von Werkverträgen
zajišťování kontingentů   Sicherung des Kontingents
zajišťování pracovních povolení, pobytu, HWK, UlaG, výkazů pro kontroly německých úřadů apod.   Sicherung von Arbeitsbewilligungen, Aufenthaltsbewilligungen, HWK, UlaG, Ausweisen auf Baustellen u.s.w.
organisování pracovní činnosti a jednání se smluvním partnerem   Organisierung der Tätigkeit am Platz und Verhandlungen mit AG
     
Dlouholeté zkušenosti z vlastní praxe    Langjährige Erfahrungen in diesem Gebiet


Ing. Verner Kraus, Soukenická 728, PO Box 311, 460 01 Liberec 1, Česká republika
tel./fax  +420-48-2710806